Viva City Megamall这个周末有个新车与古董车的车展

0
1590

在 Viva City Megamall这个周末有个新车与古董车的车展,让人一次过看旧时代的旧车,和现代高科技的新车。喜爱车的你,别错过了!